OŚRODEK OPARCIA SPOŁECZNEGO - KLUB WSPARCIA

Aktualnie Ośrodek Oparcia Społecznego – klub wsparcia działa w ramach projektu  finansowanego przez miasto  stołeczne Warszawę w okresie od dnia 3 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r.

O NAS

O NAS

Ośrodek Oparcia Społecznego działający pod patronatem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi powstał w listopadzie 1993 r. jako jedna z pierwszych w kraju instytucji tego typu przewidzianych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

Celem działalności Ośrodka jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej oraz przystosowanie do samodzielnego życia w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie rehabilitacji i stwarzanie oparcia społecznego.
Ośrodek stanowi ważne miejsce uzyskiwania wsparcia, wychodzenia z izolacji i odbudowywania więzi dla osób chorych psychicznie.

W Ośrodku prowadzone są zajęcia profilaktyczno-rehabilitacyjne, a w szczególności różne formy terapii grupowej. Z uczestnikami mającymi większe trudności w adaptacji społecznej lub problemy zdrowotne prowadzona jest terapia indywidualna.

Program Ośrodka realizowany jest poprzez wykwalifikowany zespół terapeutyczny mający doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku osób dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych.

Ośrodek stał się placówką ,,bezpiecznego pobytu”, gdzie osoby z zaburzeniami psychicznymi znajdują zrozumienie i tolerancję dla swojej ,,inności”.

OFERTA

OFERTA

Uczestnicy ośrodka kierowani są przez poradnie zdrowia psychicznego, szpitale, zespoły opieki środowiskowej,  instytucje pomocy społecznej, a także zgłaszają się sami. Przyjęcie kandydata do Ośrodka odbywa się po rozmowie kwalifikacyjnej. 

Swoją działalność Ośrodek oferuje mieszkańcom Warszawy.

WEŹ UDZIAŁ

WEŹ UDZIAŁ

 • w grupie wsparcia
 • w zajęciach integracyjnych
 • w klubie dyskusyjnym
 • w treningach umięjętności społecznych oraz życiowych
 • w psychoedukacji
 • w poradnictwie psychologicznym
 • w poradnictwie w zakresie pomocy socjalno – prawnej
 • w arteterapii
 • w wyjściach do teatrów i muzeów
 • w spotkaniach z poezją
 • w klubie filmowym
 • w spotkaniach z ciekawymi ludźmi

W Ośrodku można też spędzić czas w gronie przyjaciół z podobnymi problemami prowadząc ciekawe rozmowy przy kawie i herbacie. Dużą popularnością cieszą się gry planszowe, karciane, szachy i ping–pong. Tradycją  stało się już wspólne obchodzenie imienin i świąt oraz organizowanie wspólnych zabaw. Wielu uczestników odnalazło w sobie uzdolnienia plastyczne, aktorskie i literackie. Nasi twórcy w trakcie spotkań integracyjnych prezentują swoje prace kolegom z klubu. Nasza grupa teatralna prezentowała swoją twórczość w warszawskich szpitalach, Sochaczewie, Krakowie oraz w wielu innych miejscach. 

Ośrodek Oparcia Społecznego zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 20:00.

Nasza placówka mieści się przy Grochowskiej 259A.

Budynek WTPLIO przy Grochowskiej 259A
Skip to content