Kontakt

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi

ul. Grochowska 259A

03-844 Warszawa

 tel.: 22 810 92 87
tel. kom. : 798 334 148, 798 334 110

e-mail: wtplio@firma.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Grochowska 259A
03-844 Warszawa

 tel.: 22 810 92 87

e-mail: wtplio@firma.pl

 Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Ośrodek Oparcia Społecznego – klub wsparcia

ul. Grochowska 259A
03-844 Warszawa

tel.: 22 810 92 87

tel. kom. : 798 334 148, 798 334 110

e-mail: wtplio@firma.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00

Środowiskowy Dom Samopomocy – 

Filia nr 1

ul. Jagiellońska 54

03-463 Warszawa

 tel. : 22 870 67 22

e-mail: wtplio@firma.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Klub Integracyjny „Pod Kolumnami”

ul. Jagiellońska 54

03-463 Warszawa

 tel.: 22 870 67 22

e-mail: wtplio@firma.pl

Od grudnia 2021 działalność zawieszona.

IOD

Administratorem Danych Osobowych jest Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi.

Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski iod@perfectinfo.pl

Zarząd

Niniejszym, Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi deklarujemy, że nasza organizacja przyjmuje i stosuje przyjęte przez m. st. Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

INFORMACJE

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskie i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi oświadcza że nie jest w żaden sposób powiązane ze stroną wtplio.pl. Strona jest wykorzystywana wbrew naszym zasadom oraz celom.

Skip to content